VITAJTE NA STRÁNKACH SPOLOČNOSTI PHARMEVID

Farmakovigilancia

Hlásenie nežiaducich účinkov
Táto stránka je určená na hlásenie nežiaducich účinkov, ktoré sa vyskytnú v súvislosti s užívaním liekov spoločnosti Pharmevid.s.r.o.

Ak máte podozrenie na nežiaduce účinky našich liekov:

Pre pacientov:
Prosím kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára alebo vyplňte formulár na hlásenie nežiaducich účinkov.

Pre zdravotníckych pracovníkov:
a) Ak chcete hlásiť nežiaduci účinok, ktorý sa vyskytol pri používaní liekov Pharmevid s.r.o., postupujte prosím podľa pravidiel platných v Slovenskej republike. Viac informácii nájdete na stránke ŠÚKL tu. (http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch/pokyny-pre-posielanie-hlasenia-o-neziaducom-ucinku-lieku?page_id=1946)

b) alebo prosím kontaktujte 24 – hodinovú linku v kancelárii v Bratislave (+421) 2 62250013

c) alebo prosím kontaktujte našich odborných zástupcov +421903576429, +421 917741240,

d) alebo prosím vyplňte formulár na hlásenie nežiaducich účinkov.


Kontakt:
Pharmevid s.r.o.
Kremnická 26
851 01 Bratislava


Tel: (+421) 2 62250013
Fax: (+421) 2 62250273
Email: farmakovigilancia@pharmevid.sk


© Pharmevid s.r.o., all rights reserved. | Developed by SERVIS PODNIKATEĽA, s.r.o.