VITAJTE NA STRÁNKACH SPOLOČNOSTI PHARMEVIDATC skupina: L02BG06
Názov lieku: Phacebonate 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x50mg
Kód ŠUKL: 04859

Terapeutické indikácie: Kyselina ibandrónová je indikovaná na prevenciu skeletálnych udalostí (patologické fraktúry, kostné komplikácie vyžadujúce rádioterapiu alebo chirurgický zásah) u pacientov s rakovinou prsníka a kostnými metastázami.

SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku)

PIL (Písomná informácia pre používateľa)

ATC skupina: L02BG03
Názov lieku: Anastrozole Pharmacenter tbl flm 90x1mg
Kód ŠUKL: 64318

Terapeutické indikácie: Liečba pokročilého štádia rakoviny prsníka u postmenopauzálnych žien. Účinnosť u pacientok s negatívnymi estrogénovými receptormi bola preukázaná len ak dosiahli pozitívnu klinickú odpoveď na predchádzajúcu liečbu tamoxifénom.
Adjuvantná liečba včasného invazívneho štádia rakoviny prsníka u postmenopauzálnych žien s pozitívnymi hormonálnymi receptormi.
Adjuvantná liečba včasného štádia rakoviny prsníka u postmenopauzálnych žien s pozitívnymi hormonálnymi receptormi, ktoré boli 2 až 3 roky liečené adjuvantným tamoxifénom.

SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku)

PIL (Písomná informácia pre používateľa)

ATC skupina: L02BG04
Názov lieku: Letrozole Pharmacenter 2,5mg tbl flm 90x2,5mg
Kód ŠUKL: 75539

Terapeutické indikácie: SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku)

PIL (Písomná informácia pre používateľa)

ATC skupina: L02BG06
Názov lieku: Exemestane Pharmacenter 25mg filmom obalene tablety tbl flm 90x25mg
Kód ŠUKL: 20334

Terapeutické indikácie: Exemestane Pharmacenter 25 mg je indikovaný na adjuvantnú liečbu invazívneho včasného karcinómu prsníka s pozitívnymi estrogénovými receptormi u žien v postmenopauzálnom stave ako pokračovanie po 2 – 3 rokoch iniciálnej adjuvantnej liečby tamoxifénom.

Exemestane Pharmacenter 25 mg je indikovaný na liečbu pokročilého karcinómu prsníka u žien v prirodzene alebo umelo navodenom postmenopauzálnom stave, u ktorých ochorenie progreduje po antiestrogénovej terapii. U pacientok s karcinómom prsníka s negatívnymi estrogénovými receptormi sa účinnosť liečby nedokázala.

SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku)

PIL (Písomná informácia pre používateľa)

ATC skupina: L02BB03
Názov lieku: Bicalutamide Pharmevid 150 mg tbl flm 90x150mg
Kód ŠUKL: 22315

Terapeutické indikácie: Bicalutamide Pharmevid 150 mg je indikovaný buď ako monoterapia alebo ako adjuvantná liečba k radikálnej prostatektómii alebo rádioterapii u pacientov s lokálne pokročilým karcinómom prostaty s vysokým rizikom progresie ochorenia.

SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku)

PIL (Písomná informácia pre používateľa)

ATC skupina: L01BC06
Názov lieku: Capecitabine Pharmacenter filmom obalené tablety tbl flm 120x500mg
Kód ŠUKL: 4199A

Terapeutické indikácie: Capecitabine Pharmacenter sa indikuje na adjuvantnú liečbu pacientov po operácii karcinómu hrubého čreva III. štádia (podľa Dukesa stupeň C) a na liečbu metastatického kolorektálneho karcinómu.

Capecitabine Pharmacenter je liek prvej línie na liečbu pokročilého karcinómu žalúdka v kombinácii s režimom na báze platiny.

V kombinácii s docetaxelom sa Capecitabine Pharmacenter indikuje na liečbu pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní cytotoxickej chemoterapie, ktorá obsahovala antracyklín. Capecitabine Pharmacenter sa tiež indikuje ako monoterapia u pacientov s lokálne pokročilým alebo metastatickým karcinómom prsníka po zlyhaní taxánov a antracyklínov alebo u pacientov, u ktorých nie je indikovaná ďalšia liečba antracyklínom.

SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku)

PIL (Písomná informácia pre používateľa)

Názov lieku: Bortezomib Pharmevid 3,5 mg prášok na injekčný roztok
Doplnok:      plv ino 1x3,5 mg (liek.inj.skl.)

ATC klasifikácia:
L             Cytostatiká a imunomodulátory
L01         Cytostatiká
L01X       Iné cytostatiká
L01XX     Iné cytostatiká
L01XX32 Bortezomib


SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku)

PIL (Písomná informácia pre používateľa)

Názov lieku: Pemetrexed Pharmevid 500 mg prášok na injekčný roztok
Doplnok:      plc ifo 1x500 mg (liek.inj.skl.)

ATC klasifikácia:
L             Antineoplastiká a imunomodulátory
L01         Cytostatiká
L01B       Antimetabolity
L01BA     Analógy kyseliny listovej
L01BA04 Pemetrexed


SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku)

PIL (Písomná informácia pre používateľa)

Názov lieku:  Solifenacin Pharmevid 10 mg
Doplnok:      tbl flm 100x10 mg (blis.Al/Al)

ATC klasifikácia:
G             UROGENITÁLNY TRAKT A POHLAVNÉ HORMÓNY
G04         UROLOGIKÁ
G04B       UROLOGIKÁ
G04BD     Liečivá na časté močenie a inkontinenciu
G04BD08 Solifenacíniumsukcinát


SPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku)

PIL (Písomná informácia pre používateľa)


© Pharmevid s.r.o., all rights reserved. | Developed by SERVIS PODNIKATEĽA, s.r.o.